Vyhledat
  • Pavel Nechala

Ak politik nevie vysvetliť pôvod majetku, mal by prepadnúť štátu.

Zhodneme sa na to, že potrebujeme zvýšiť dôveru obyvateľov a obyvateliek v tento štát. Na tom sa zhodnú koaliční, opoziční aj budúci poslanci. To by malo byť naším cieľom v najbližšom období. Významným opatrením, ako to dosiahnuť, je aj efektívna legislatívna úprava preukazovania pôvodu majetku.


Aj keď NR SR prijala zákon týkajúci sa preukazovania pôvodu majetku už v roku 2005, Ústavný súd SR v rámci prieskumu ústavnosti v roku 2008 rozhodol, že dané znenie je v rozpore s Ústavou SR.


Parlament na to zareagoval v roku 2010 prijatím nového zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Ten už síce pre neústavnosť nik nenapadol, ale v konečnom výsledku sa ukázal ako bezzubý a absolútne neúčinný.


Prečo?


Primárnym problémom je to, že dôkazné bremeno ohľadom rozdielu medzi preukázateľnými príjmami a skutočným majetkom je skoro výlučne na strane štátu. Podvodníci ustanovenia zákona obchádzajú napríklad rozdelením svojho majetku tak, aby sa jeho hodnota znížila pod stanovenú hranicu (1500-násobok minimálnej mzdy). Dokázať takéto rôzne operácie je komplikované a postih páchateľov je prakticky nulový.


Účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku by mal pritom obmedziť príjmy z nelegálnych zdrojov a bojovať proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti. Zároveň by mal uplatňovať účinný postup proti týmto osobám neschopným hodnoverne preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia svojho majetku. A okrem toho by mal ešte plniť aj dôležitú preventívnu funkciu v spoločnosti.Ak to všetko chceme dokázať, musíme zmeniť aktuálne platnú úpravu a vytvoriť nový právny rámec umožňujúci praktický postih osôb, ktoré nadobudli majetok nelegálnou cestou alebo nevedia preukázať jeho pôvod. V rámci koalície PS/SPOLU chceme preto navrhnúť povinnosť preukazovania pôvodu majetku pre osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé zo zapojenia sa do závažnej trestnej činnosti a tiež pre politicky exponované osoby. A to vtedy, ak takáto osoba nedokáže preukázať pôvod majetku v hodnote vyššej ako 50 000 eur.


Za kľúčové pritom pokladáme to, aby dokazovanie pôvodu nelegálnych príjmov bolo na dotknutej osobe. V prípade, ak by podozrivá osoba nevedela vysvetliť/preukázať legálne nadobudnutie majetku, automaticky by mu mala vzniknúť možnosť zhabať takýto majetok.


Každú takúto situáciu by mali súčasne preverovať aj orgány činné v trestnom konaní. Ak by preukázali nelegálnosť pôvodu majetku, súd by mal povinne rozhodnúť jednak o uložení trestu prepadnutia majetku v prospech Slovenskej republiky, a zároveň uložiť páchateľovi aj nepodmienečný trest odňatia slobody.


Volám sa Pavel Nechala a kandidujem do parlamentu v koalícii PS/Spolu pod číslom 31, pretože mi záleží na tom, aby Slovensko bolo spravodlivá krajina.


Pavel Nechala, aby spravodlivosť vyhrala.

0 zobrazení

START CHANGING

  • White Facebook Icon

   JUDr. Pavel Nechala, PhD.,

- Aby spravodlivosť vyhrala -

© 2019 JUDr. Pavel Nechala, PhD.,