Vyhledat
  • Pavel Nechala

Ak politik nevie vysvetliť pôvod majetku, mal by prepadnúť štátu.

Zhodneme sa na to, že potrebujeme zvýšiť dôveru obyvateľov a obyvateliek v tento štát. Na tom sa zhodnú koaliční, opoziční aj budúci poslanci. To by malo byť naším cieľom v najbližšom období. Významným opatrením, ako to dosiahnuť, je aj efektívna legislatívna úprava preukazovania pôvodu majetku.


Aj keď NR SR prijala zákon týkajúci sa preukazovania pôvodu majetku už v roku 2005, Ústavný súd SR v rámci prieskumu ústavnosti v roku 2008 rozhodol, že dané znenie je v rozpore s Ústavou SR.


Parlament na to zareagoval v roku 2010 prijatím nového zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Ten už síce pre neústavnosť nik nenapadol, ale v konečnom výsledku sa ukázal ako bezzubý a absolútne neúčinný.


Prečo?


Primárnym problémom je to, že dôkazné bremeno ohľadom rozdielu medzi preukázateľnými príjmami a skutočným majetkom je skoro výlučne na strane štátu. Podvodníci ustanovenia zákona obchádzajú napríklad rozdelením svojho majetku tak, aby sa jeho hodnota znížila pod stanovenú hranicu (1500-násobok minimálnej mzdy). Dokázať takéto rôzne operácie je komplikované a postih páchateľov je prakticky nulový.


Účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku by mal pritom obmedziť príjmy z nelegálnych zdrojov a bojovať proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti. Zároveň by mal uplatňovať účinný postup proti týmto osobám neschopným hodnoverne preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia svojho majetku. A okrem toho by mal ešte plniť aj dôležitú preventívnu funkciu v spoločnosti.Ak to všetko chceme dokázať, musíme zmeniť aktuálne platnú úpravu a vytvoriť nový právny rámec umožňujúci praktický postih osôb, ktoré nadobudli majetok nelegálnou cestou alebo nevedia preukázať jeho pôvod. V rámci koalície PS/SPOLU chceme preto navrhnúť povinnosť preukazovania pôvodu majetku pre osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé zo zapojenia sa do závažnej trestnej činnosti a tiež pre politicky exponované osoby. A to vtedy, ak takáto osoba nedokáže preukázať pôvod majetku v hodnote vyššej ako 50 000 eur.


Za kľúčové pritom pokladáme to, aby dokazovanie pôvodu nelegálnych príjmov bolo na dotknutej osobe. V prípade, ak by podozrivá osoba nevedela vysvetliť/preukázať legálne nadobudnutie majetku, automaticky by mu mala vzniknúť možnosť zhabať takýto majetok.


Každú takúto situáciu by mali súčasne preverovať aj orgány činné v trestnom konaní. Ak by preukázali nelegálnosť pôvodu majetku, súd by mal povinne rozhodnúť jednak o uložení trestu prepadnutia majetku v prospech Slovenskej republiky, a zároveň uložiť páchateľovi aj nepodmienečný trest odňatia slobody.


Volám sa Pavel Nechala a kandidujem do parlamentu v koalícii PS/Spolu pod číslom 31, pretože mi záleží na tom, aby Slovensko bolo spravodlivá krajina.


Pavel Nechala, aby spravodlivosť vyhrala.

4,173 zobrazení0 komentář

START CHANGING

SPOLU TO DOKÁŽEME 

Ak som vás mojím programom presvedčil, budem rád aj za vašu finančnú podporu.

 

V prípade záujmu, ma kontaktujete prostredníctvom Facebook správy alebo na môj email.


Ďakujem za vašu podporu!

 
  • White Facebook Icon

   JUDr. Pavel Nechala, PhD.,

- Aby spravodlivosť vyhrala -

  • Facebook Sociální Icon

© 2019 JUDr. Pavel Nechala, PhD.,